:: Triangle Regnskap AS :: [ Tidsfrister ]

Triangle Regnskap AS

Fabrikkveien 9
4033 STAVANGER

post(at)triangle.no

tlf: 51 81 64 64Hosting av
Hjelseth ComputersceDesign

 

Tidsfrister

For at regnskapsførselen skal bli så effektiv som mulig er det viktig at alle bilag blir levert til rett tid. Nedenfor har vi satt opp en liste med frister over offentlige oppgaver som skal leveres.

Forklaring på terminer og forkortelser: MVA-forfall Terminoppg.-forfall
1. termin = januar og februar 10.apr 15.mar
2. termin = mars og april 10.jun 15.mai
3. termin = mai og juni 30.aug 15.jul
4. termin = juli og august 10.okt 15.sep
5. termin = september og oktober 10.des 15.nov
6. termin = november og desember 10.feb 15.jan

Andre forfall (ved elektronisk innlevering):  
Lønns- og trekkoppgaver, forfall 30.jan
Forskuddsskatt, forfall 15.febr./15.april
Selvangivlese for AS 30.jun
Årsoppgjør for AS, forfall 30.aug

Liste over hvilke bilag som skal levers ved de forskjellige fristene:
Merverdiavgiftsoppave = alle regnskapsbilag som har fakturadato i den aktuelle perioden.
Terminoppgave = alle lønnsbilag som gjelder i den aktuelle perioden.
Lønn- og trekk oppgaver = alle lønnsbilag for året som ikke er sendt inn tidligere, eks. skattepliktige forsikringer, kjørebøker, reiseregninger mm.
Forskuddskatt = betaling av tilsendt forskuddskatt beregnet av overskuddet fra siste likning.
Selvangivelse og næringsoppgave = alle årsoppgaver fra eksempelvis, banker og VPS.