:: Triangle Regnskap AS :: Tjenester

Triangle Regnskap AS

Fabrikkveien 9
4033 STAVANGER

post(at)triangle.no

tlf: 51 81 64 64Hosting av
Hjelseth ComputersceDesign

 

Tjenester

Triangle Regnskap AS tilbyr tjenester innenfor regnskapsførsel og årsoppgjør, primært for aksjeselskap. Vi bistår også med opprettelse av selskap og endring av enkelte foretaksopplysninger i Brønnøysund. For nærmere beskrivelse av tjenestene under, klikk på teksten.

Show all / Hide all


Regnskapsførsel

Regnskapsførselen består i sortering kontering og bokføring av innleverte bilag.

Etter hver bokføring blir det foretatt avstemming av bankkontoene, kunde‐ og leverandør reskontroene, lønn og merverdiavgiften, og levert til kunde sammen med en skriftlig raport,normalt hver annen måned eller etter avtale.

For at regnskapsførselen skal bli så effektiv som mulig er det viktig at dere som kunder leverer inn bilagene slik som vi har avtalt og til den tid som vi har avtalt.

Category: Tjenester

Lønn

Lønnskjøring utføres normalt 1 gang pr. måned. Lønnslippene blir sendt til den enkelte ansatte pr e‐post eller ordinær post. Innen utgangen av hver termin utarbeider og innrapporterer vi terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk til offentlige myndigheter. Ved årsskifte påser vi at lønns‐ & trekkoppgavene blir sendt inn.

Category: Tjenester

Utfakturering

Vi utfakturerer etter innleverte fakturagrunnlag. Vi overvåker reskontroen, tar oss av oppdateringer, og overvåker at alle innbetalinger kommer inn. Vi informerer om ubetalte poster sammen med rapporten og kan om ønskelig også purre ubetalte faktura med avalt hyppighet.

Triangle Regnskap er tilknyttet Inkassosentralen, og via vår avtale har våre kunder anledning til og benytte seg av deres tjenester til en redusert pris etter nærmere avtale.

Category: Tjenester

Remittering/Betaling

Vi kan også utføre betalingstjenester for dere. Dette må avtales spesielt og ved større mengde bilag vil ofte en remitteringsrutine være tidsbesparende.

Category: Tjenester

Årsoppgjør og selvangivelse

Vi tilbyr utarbeidelse av årsregnskap m/noter for aksjeselskap, samt likningspapirer.

Regnskapet blir da avsluttet og avstemt. Alle poster i regnskapet gjennomgås og avstemmes, og dokumentasjon vil overleveres revisor slik at deres arbeid blir enklere.

Category: Tjenester

Rapportering til offentlige myndigheter

Triangle Regnskap AS vil til en hver tid tilstrebe seg å levere alle offentlige oppgaver korrekt og til rett tid. Det vil derfor være avgjørende at bilagene er levert til oss i henholdt til avtalen.

 

EKSEMPEL PÅ OFFENTLIGE OPPGAVER


Omsetningsoppgaver merverdiavgift
Terminoppgave arbeidsgiveravgift
Lønn‐ og trekkoppgaver
Selvangivelse
Næringsoppgave med vedlegg

Category: Tjenester